Rachunkowość

foto

kosztami organizacji pozarządowej

Zobacz do kiedy sprawozdanie finansowe fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg niezwykle ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości,.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 a polityka rachunkowości i i Zadania kierowników

Projekty unijne 2020 a polityka rachunkowości i i Zadania kierowników w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni krajowe standardy

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 13 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-05
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa Istota transakcji zagranicznych

Rachunkowość finansowa - Istota transakcji zagranicznych od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art prawa ręka ds. księgowości. To pierwszy, jakkolwiek niesłychanie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie w ostatnim czasie pracują w działach rachunkowości.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-05
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa jako administrator

wspólnota mieszkaniowa jako administrator danych osobowych i Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie

Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej informacji w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system popierany o regulacje prawne wynikające.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę