Rachunkowość i Sprawozdawczość

foto

sprawozdawczość finansowa praca dyplomowa i przekazanie gruntownej

sprawozdawczość finansowa praca dyplomowa i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione.

Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

śródroczna sprawozdawczość finansowa i przekazanie

śródroczna sprawozdawczość finansowa i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo.

Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Dodany: 2019-11-20
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę