Schematy podatkowe MDR 2020


Schematy podatkowe MDR 2020 wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania dla co to jest schematy podatkowe do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników lub płatników, obowiązkiem raportowania objęte są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i wykończenie informacji uczestników w obszarze schematów podatkowych w gminach i podległym im czego dotyczą schematy podatkowe placówkach ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zobacz w jaki sposób Co trzeba raportować poprzez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe? w jaki sposób wypada rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany, w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie, jakie modele są objęte raportowaniem? jakie podmioty w JST wypada uznać za kwalifikowane? powstanie obowiązku a moment raportowania. Rola jednostki w obszarze procesu raportowania: objaśnienie pojęcia „Promotor”, objaśnienie pojęcia „Korzystający”, określenie pojęcia „Wspomagający”, obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? w jakim terminie trzeba wypełnić obowiązki w zakresie raportowania? raportowanie wstecz, tj. lub obowiązkiem raportowania są zarówno objęte wcześniejsze okresy? przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania, w jaki sposób trzeba wdrożyć obowiązek raportowania? – utensylia przygotowane poprzez Ministerstwo Finansów, normy raportowanie poprzez Promotora, zasady raportowanie przez Korzystającego, reguły raportowanie poprzez Wspomagającego, jakie dane i informacje powinno się posiadać iżby wypełnić obowiązki raportowania, możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w obszarze raportowania. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać: jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? lub wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę