Podatki

foto

Komentarz do ewidencji w księgach pomocniczych Artykuł

Komentarz do ewidencji w księgach pomocniczych. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach gdzie podatek dochodowy

W podatkach gdzie podatek dochodowy w bilansie i przekazanie precyzyjnych i istniejących informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się na czym polega zwrot podatku vat wpis

Upewnij się na czym polega zwrot podatku vat - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny parcie zostanie położony na przygotowanie uczestników.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się kto dostanie zwrot podatku wpis o podatkach jest

Upewnij się kto dostanie zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny parcie zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i ile zaliczki na podatek dochodowy kalkulator

Tarcza antykryzysowa i ile zaliczki na podatek dochodowy kalkulator na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego innymi słowy stanu epidemii.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj co to są koszty w działalności gospodarczej

Przeczytaj co to są koszty w działalności gospodarczej wejście w życie przepisów powiązanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski firma w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych poprzez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek 32 na niekorzyść

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek 32 na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czyli stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek na podatki, a w.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-21
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 i środki utrzymania rachunkowe

COVID-19 i środki utrzymania rachunkowe i podatkowe gminy z podatków 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują dodatkowo nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych w taki sposób gmin jakim sposobem i powiatów także województwa.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-11
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne jst i Metody rozliczeń kosztów

podatki lokalne jst i Metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach nader często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-16
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę