Meritum Podatki


Od stycznia r. większość przedsiębiorców musi przesyłać co miesiąc do urzędu skarbowego razem z deklaracją VAT- rejestr sprzedaży i zakupów VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia oryginalnych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i wnikliwe informacje, tak aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny. Autor przedstawia zadania wiążące się z wprowadzeniem JPK w firmie, m.in. normy przekazywania, terminy, sposób przesyłania także dane, jakie muszą zawierać księgi podatkowe. Są to wskazówki kierowane głównie do księgowych i osób zarządzających, pomocne w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe. W opracowaniu zaprezentowane zostały dwie struktury JPK dotyczące podatku VAT: - system „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” (JPK_VAT), - szyk „Faktury VAT” (JPK_FA). Autor omawia pojedyncze pola zawarte w tych strukturach i wskazuje, jakie informacje muszą w nich zostać podane, a również to znaczy są one obowiązkowe. Ponadto opracowanie obejmuje przykładowe zapisy w rejestrze Vat pozwalające na sporządzenie JPK w oparciu o te rejestry. Publikację uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na obiekcje zgłoszone przez podatników, a zarówno wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług również rozporządzeń wykonawczych połączonych z wprowadzeniem JPK.

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę