Akcyza

foto

Procedura sprawami kadrowymi

Procedura sprawami kadrowymi. W artykule wszechstronnie wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki również możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor publikacji wskazuje dodatkowo okoliczności, w których.

Kategoria: Akcyza
Dodany: 2020-04-19
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę